Home

Lotgenotengroep
voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
in Kortrijk


Wie zijn we?


Drie jonge mensen (allé, jong van geest alleszins) die elkaar hebben ontmoet binnen de muren van de psychiatrie,

maar daar ondertussen al weer vrij gelaten zijn (al dan niet terecht ;-) ).

Samen hebben we alle diagnoses uit de DSM-bijbel.

We missen iets in de huidige geestelijke gezondheidszorg, namelijk een rustpunt, vandaar dat we samen dit project starten.
Wat?


Een ontmoetingsmoment voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 


Elke eerste dinsdag van de maand, van 17 uur tot 22 uur, vanaf september 2019


Tijdens deze tijdspanne kun je gewoon eens bij ons binnenspringen. Je komt en gaat wanneer je dat wenst. 


Een informele babbel


Er zijn tafels en stoelen, drankjes en gezelschapsspelen. Ook muziekinstrumenten, creatief materiaal en een stevige dosis humor. Er wordt geen vaste workshop of lezing voorzien, maar we willen wel verbinding tussen mensen stimuleren. 

Groeningeheem in Kortrijk


Onze maandelijkse ontmoetingen vinden plaats in het Groeningeheem in Kortrijk,
Passionistenlaan 1B. Het is het gebouw achter de jeugdherberg. Parkeermogelijkheden in de buurt, en op wandelafstand van het station. 

Meer informatie via info@eenrustpunt.be
Bent u in de mogelijkheid om onze vzw financieel te steunen?

Uitbreiding van onze vzw lijkt nu al broodnodig. Onze rekening wordt op dit moment aangevuld door kleinschalige acties, zoals de koekjesverkoop in juni en een aankomende verkoop van nieuwjaarskaarten. Klein, maar fijn en met veel goesting!

Een gift met een bedrag naar uw keuze kan overgeschreven worden op ons rekeningnummer:

BE43 7512 0998 1701    (BIC AXABBE22) op naam van VZW EEN RUSTPUNT.
Het zou fijn zijn in de mededeling uw naam en adres achter te laten, of een goeie mop. 

Opgelet! Omdat we nog in ons eerste werkjaar zijn, kunnen we nog geen fiscale attesten uitdelen...

© Copyright. All Rights Reserved.